Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. właścicielem Sklepu jest: Max-Fliz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul. Zakopiańska 58, ,NIP: 679-00-25-640. Sklep internetowy MAXlight, działający pod adresem www.maxlight.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym MAXlight są
podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi,
foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także
informacje zawarte na stronie sklepu www.maxlight.pl skierowane przez
Spółkę do adresatów ww. treści i potencjalnych klientów nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do
zawarcia umowy.

3. Cookies (Ciasteczka)Niektóre obszary www.maxlight.com.pl mogą
wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w sklepie
www.maxlight.com.pl może być tzw. koszyk zakupów w którym przechowywane są
wybrane przez kupującego produkty. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Procedura składania i realizacji zamówień.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę
www.maxlight.com.pl. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon
może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego
przyjęciem.

5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje
z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

6. Przed zakupem konieczne jest sprawdzenie stanu magazynowego telefoniczne
lub e-mail.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wskazanego w formularzu
zamówienia.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadkach wskazanych
przez sklep koszty związane z dostawą zamówionych towarów mogą być ponoszone
przez sklep.

Gwarancje i reklamacje

10. Oferty Promocyjne są ważne wyłącznie do wyczerpania zapasów.

11. W przypadku gdy towary oferowane w sklepie internetowym MAXlight są
objęte gwarancją producenta, taki towar powinien być serwisowany w punktach
autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty
gwarancyjnej wydanej przez producenta.

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od
umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia
usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym
towarem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba,
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub
wizualnych,

świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot
następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z
odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze
pisemną deklaracją,
umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Do dokumentu zakupu
Konsumentowi zostanie wystawiona korekta.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży
ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy
kredytowej.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę

13. Wszelkiego rodzaju oświetlenie, nie jest standardowo wyposażone w punkty
świetlne ( żarówki, itp.)
Ochrona danych osobowych

14. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.maxlight.com.pl
są przetwarzane przez Max-Fliz sp. z o.o. sp. k.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy, gdy osoba, której dotyczą, jest stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą.

b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach,
usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep MAXlight.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie
www.maxlight.com.pl w zakładce "[moje konto]". Klient po zarejestrowaniu ma
wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.
Postanowienia końcowe

15. Regulamin Sklepu Internetowego MAXlight w
żadnym wypadku nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z
2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz
innych powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i tak
powinien być interpretowany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl